Gradsko vijeće (arhiva)

Program rada Gradskog vijeća Grada Lepoglave za 2023. godinu

ANALIZA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NOGOMETNIM STADIONIMA I IGRALIŠTIMA U VLASNIŠTVU GRADA LEPOGLAVE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 105/22 )

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 105/22 )

KODEKS PONAŠANJA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆE GRADA LEPOGLAVE

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 114/21)

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 53/21)

RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 53/21)

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNOG POVJERENSTVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 53/21)

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 53/21)

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK (Službeni vjesnik Varaždinske županije 53/21)

ODLUKA O PRAVILIMA PROTOKOLA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 18/21)

ODLUKA O NAKNADAMA ZA RAD ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 18/21)

POSLOVNIK GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 18/21)

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

ODLUKA O OSNIVANJU I IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 68/17)

PROGRAM RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU

ODLUKA O UTVRĐIVANJU PLANA MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/16)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2016. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 52/16)

RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 39/14)

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/13)

RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/13)

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/13)

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/13)

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/13)

RJEŠENJE O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA (Službeni vijesnik Varaždinske županije br. 35/13)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2012. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske Županije br. 44/12)

ODLUKA O SPORAZUMU O SURADNJI GRADA LEPOGLAVE I GRADA IDRIJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/12)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA (Službeni vjesnik Varaždinske Županije br. 35/10)

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 31/10)

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA STATUT I POSLOVNIK (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/09)

RJEŠENJE O IZBORU MANDATNOG POVJERENSTVA (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/09)

RJEŠENJE O IZBORU ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/09)

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/09)

RJEŠENJE O IZBORU POTPREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 13/09)