Financije (arhiva)

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

Odluka o raspodjeli rezultata Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU –  Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA DONESENIH UZ PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023

– Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa potrebe u obrazovanju za 2022. iznad školskog standarda 

– Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa mjera poticanja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2022. godinu

– Izvješće o izvršenju Programa demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Lepoglave za 2022. godinu 

– Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu 

 

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU  – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/2023

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. godinu – posebni dio

Obrazloženje prijedloga 1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

1.  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU – Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/2023

1. Izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Programa u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda

 

Konsolidirani financijski izvještaji Grada Lepoglave za razdoblje od 01.01.do 31.12.2022. godine

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. 01. do 31.12. 2022. godine

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA LEPOGLAVE OD 01.01.-31.12.2022. GODINEBilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 01.01. – 31.12.2022. godine

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje siječanj – studeni 2022. godine 

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

PROGRAMI JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

a) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

b) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

c) Program javnih potreba u sportu Grda Lepoglave za 2023. godinu

d) Program u vatrogastvu, civilnoj zaštiti, javnom informiranju, udruga građana i političkih stranaka za 2023. godinu

e) Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2023. godinu

f) Program potreba u obrazovanju za 2023. godinu iznad školskog standarda 

g) Program javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2023. godinu

h) Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu 

i) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Lepoglave za 2023. godinu

j) Program mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2023. godinu

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

– Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu  i projekcije za 2024. i 2025. godinu – opći dio

– Proračun Grada Lepoglave za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu – posebni dio 

– Obrazloženje Proračuna za 2023. godinu  i projekcije za 2024. i 2025. godinu  

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022

a) 1. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

b) 2. Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

c) 2. Izmjena Programa u vatrogastvu, civilnoj zaštiti i udruga građana za 2022. godinu

d) 2. Izmjena Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2022. godinu

e) 2. Izmjena Programa mjera poticanja razvoja malog gospodarstva na području grada Lepoglave za 2022. godinu

f) 2. Izmjena progrmaa javnih potreba u društvenim djelatnostima i turizmu Grada Lepoglave za 2022. godinu

g) 1. Izmjena Programa javnih potreba u obrazovanju za 2022. godinu iznad školskog standarda

h) 2. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Lepoglave za 2022. godinu 

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU  ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 130/2022 )

– Izmjene i dopune Proračuna Grada Lepoglave za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

– Izmjene i dopune Proračuna – obrazloženje 

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2023. GODINU – 15. studeni 2022.

– Posebni dio – Proračun 2023.

– Opći dio – Proračun 2023.

– Obrazloženje – Proračun 2023.

– Prijedlog gradonačelnika – Proračun 2023.

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Lepoglave za 2023. godinu

 Upute za izradu proračuna 2023. – 2025. godina 

Zaključak o prihvaćanju izvješća o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje srpanj – kolovoz 2022. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 72/22 )

1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU  ( Službeni vjesnik Varaždinske županije 72/22 )

Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje svibanj-lipanj 2022. godine

Izvješće o utrošku sredstava proračunske zalihe za razdoblje ožujak – travanj 2022. godine ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/22 )

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/22)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU ( Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 59/22 )

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – VELJAČA 2022. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 30/22)

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2021. GODINEBILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2021. GODINE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2021. GODINE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-31.12.2021. GODINE

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021. (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/22)

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA LEPOGLAVE U 2022. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 7/22)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – STUDENI 2021. GODINE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 114/21)

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 114/21)

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 114/21)

1. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 114/21)

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2021. GODINE I SIJEČANJ – LISTOPAD 2021. GODINE

ODLUKA O OTPISU DOSPJELIH NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE  SRPANJ 2021. GODINEKOLOVOZ 2021.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2021. GODINE

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2021. GODINE (.XLS)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – TRAVANJ 2021. GODINESIJEČANJ – SVIBANJ 2021. GODINESIJEČANJ – LIPANJ 2021. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/21)

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI, NAKON PROVEDENIH LOKALNIH IZBORA ODRŽANIH 16.05.2021. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 63/21)

IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – VELJAČA 2021. GODINE TE SIJEČANJ – OŽUJAK  2021. GODINE (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ODLUKA O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA ZASTUPLJENIH U GRADSKOM VIJEĆU GRADA LEPOGLAVE U 2021. GODINI (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2020. GODINI (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2020. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU  (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 37/21)

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2020. GODINE I SIJEČANJ 2021. GODINE

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOVLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE (.xls)BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 31.12.2020. GODINE (.doc)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12.2020. GODINE (.xls)BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2020 (.doc)

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/20)

ODLUKA O OTPISU DOSPJELIH NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA (Službeni vjesnik Varaždnske županije 78/20)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2020. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 64/20)

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2020. GODINE (.XLS)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA MJERA POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA DEMOGRAFSKIH MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 1.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2019. GODINE (.doc)  IZVRŠENJE PRORAČUNA (.xls) (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/20)

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019. GODINE (.xls)BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANE FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019. GODINE (.doc)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. – 31.12.2019. GODINE (.xls)BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019 (.doc)

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. DO 2022. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA  ŠUMSKOG DOPRINOSA U 2020. GODINI (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI  I UDRUGA GRAĐANA ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2020. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) 

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU (.xls(Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2. IZMJENE PROGRAMA U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA  ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE  ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2. IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2. IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U  DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (.doc)(.xls)  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2019. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 73/19)

IZVRŠENJE PRORAČUNA 01.SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2019. GODINE (.XLS)

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik VaraždinskeP županije 38/19)

OPĆI I POSEBNI DIO (.XLS)

1. IZMJENE PROGRAMA U  VATROGASTVU,  CIVILNOJ  ZAŠTITI I UDRUGA GRAĐANA  ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1. IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1. IZMJENE PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1. IZMJENE PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1. IZMJENE PROGRAMA POTREBA U  OBRAZOVANJU ZA 2019. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1. IZMJENE PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

1.IZMJENE I DOPUNE  PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

OPĆI DIO PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. (.XLS)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA MJERA POTICANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2018. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 38/19)

KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2018. (.xls) – BILJEŠKE UZ KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12.2019. (.doc)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 1.1. – 31.12. 2018  (.xls) – BILJEŠKE ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2018. GODINE (.doc)

PRORAČUN U MALOM – 2019. GODINA

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019. DO 2021. GODINE

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RASPODJELE SREDSTAVA ZA POTREBE SOCIJALNE SKRBI ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA U VATROGASTVU, CIVILNOJ ZAŠTITI, UDRUGA GRAĐANA I POLITIČKIH STRANAKA ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA POTREBA U OBRAZOVANJU ZA 2017. GODINU IZNAD ŠKOLSKOG STANDARDA (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA I TURIZMU GRADA LEPOGLAVE ZA 2017. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 48/18)

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2019. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

PRORAČUN GRADA LEPOGLAVE ZA  2019. I PROJEKCIJE ZA  2020. I 2021. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

2. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA 2018. GODINU  (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ – 30. LIPANJ 2018. GODINE (Službeni vjesnik Varaždinske županije 88/18)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LEPOGLAVE ZA  2018. GODINU (Službeni viesnik Varaždinske županije 48/18)

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE