Arhiva

Mjesna Samouprava (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mjesna samouprava (arhiva)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2015. GODINU ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH…

Mladi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Mladi (arhiva)

ODLUKA O POKRETANJU PRIJAVE I KANDIDATURI ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA „GRAD ZA MLADE“ (.doc) ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA I OSOBA ZADUŽENIH…

Opći Poslovi (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Opći poslovi (arhiva)

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj upotrebi Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 60/2023 Godišnji plan davanja koncesije…

Poljoprivreda (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Poljoprivreda (arhiva)

PROGRAM POTPORA U POLJOPRIVREDI GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19)  IZVJEŠĆE O DODIJELJENIM POTPORAMA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDNE…

Stipendije (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Stipendije (arhiva)

KONAČNA LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. LISTA KANDIDATA KOJI OSTVARUJU PRAVO NA DODJELU…

Izvješća Proračunskih I Izvanproračunskih Korisnika (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Izvješća proračunskih i izvanproračunskih korisnika (arhiva)

IZVJEŠTAJ O RADU TKIC-a ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O RADU ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA GRADA LEPOGLAVE ZA 2022. GODINU IZVJEŠĆE O…

Dječji Vrtić (arhiva)
17. kolovoza 2014.

Dječji vrtić (arhiva)

Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića Lepoglava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine Odluka o mjerilima…

Prirodne Nepogode (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Prirodne nepogode (arhiva)

PLAN DJELOVANJA GRADA LEPOGLAVE U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2023. GODINU ( “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 105/22 ) GODIŠNJI PROVEDBENI…

Izvješća (arhiva)
14. kolovoza 2014.

Izvješća (arhiva)

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PROGRAMA KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD ZAKUPA, PRODAJE, PRODAJE IZRAVNOM POGODBOM, PRIVREMENOG KORIŠTENJA I DAVANJA NA KORIŠTENJE IZRAVNOM…

Grad Lepoglava (arhiva)
1. siječnja 2014.

Grad Lepoglava (arhiva)

ODLUKA O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA LEPOGLAVE ZA 2021. GODINU (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 93/21) RJEŠENJE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA…

Gospodarstvo (arhiva)
1. siječnja 2014.

Gospodarstvo (arhiva)

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA LEPOGLAVE ZA 2020. GODINU (Službeni vjesnik Varaždinske županije 91/19) RJEŠENJE…

Turistička Zajednica Grada Lepoglave (arhiva)
1. siječnja 2014.

Turistička zajednica Grada Lepoglave (arhiva)

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA LEPOGLAVE (Službeni vjesnik Varaždinske županije br 12/12) ARHIVA: TURISTIČKA ZAJEDNICA SJEVERNO ZAGORJE (Službeni vjesnik Varaždinske županije…