Gradski list

Gradski list br. 74
6. travnja 2023.

Gradski list br. 74

Gradski list broj 74 – ožujak 2023. DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE gl_novine_lgl_74_03-2023_04

Gradski list br. 73
23. prosinca 2022.

Gradski list br. 73

Gradski list broj 73 – prosinac 2022. DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE novine_lgl_73_12-2022_03

Gradski list br. 72
25. listopada 2022.

Gradski list br. 72

Gradski list broj 72 – listopad 2022. DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE lgl_72_10-2022_03

Gradski list br. 71
15. srpnja 2022.

Gradski list br. 71

Gradski list broj 71 – srpanj 2022. DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE novine_lgl_71_07-2022_final_03

Gradski list br. 70
15. travnja 2022.

Gradski list br. 70

Gradski list broj 70 – travanj 2022. DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE novine_lgl_70_04-2022_09

Gradski list br. 69
14. prosinca 2021.

Gradski list br. 69

Gradski list br. 69 (.pdf)

Gradski list br. 68
15. studenoga 2021.

Gradski list br. 68

Gradski list br. 68 (.pdf)

Gradski list br. 66 i 67
12. kolovoza 2021.

Gradski list br. 66 i 67

Gradski list br. 66 i 67 (.pdf)

Gradski list br. 64 i 65
7. travnja 2021.

Gradski list br. 64 i 65

Gradski list br. 64 i 65 (.pdf)

Gradski list br. 63
2. veljače 2021.

Gradski list br. 63

Gradski list br. 63 (.pdf)

Gradski list br. 61 – 62
23. prosinca 2020.

Gradski list br. 61 – 62

Gradski list br. 61 – 62

Gradski list br. 60
1. rujna 2020.

Gradski list br. 60

Gradski list br. 60. (.pdf)

Gradski list br. 58 i 59
1. lipnja 2020.

Gradski list br. 58 i 59

Gradski list br. 58. i 59. (.pdf)  

Gradski list br. 57
1. travnja 2020.

Gradski list br. 57

Gradski list br. 57 (.pdf)

Gradski list br. 56
1. prosinca 2019.

Gradski list br. 56

Gradski list br. 56 (.pdf)

Gradski list br. 55
1. studenoga 2019.

Gradski list br. 55

Gradski list br. 55 (.pdf)

Gradski list br. 54
1. rujna 2019.

Gradski list br. 54

Gradski list br. 54 (.pdf)

Gradski list br. 53
31. srpnja 2019.

Gradski list br. 53

Gradski list br. 53 (.pdf)

Gradski list br. 52
1. svibnja 2019.

Gradski list br. 52

Gradski list br. 52 (.pdf)

Gradski list br. 51
1. veljače 2019.

Gradski list br. 51

Gradski list br. 51 (.pdf)

Gradski list br. 50
31. prosinca 2018.

Gradski list br. 50

Gradski list br. 50 (.pdf)

Gradski list br. 49
3. listopada 2018.

Gradski list br. 49

Gradski list br. 49 (.pdf)

Gradski list br. 48
1. lipnja 2018.

Gradski list br. 48

Gradski list br. 48 (.pdf)

Gradski list br. 47
14. ožujka 2018.

Gradski list br. 47

Gradski list br. 47 (.pdf)

Gradski list br. 46
1. prosinca 2017.

Gradski list br. 46

Gradski list br. 46 (.pdf)

Gradski list br. 45
1. studenoga 2017.

Gradski list br. 45

Gradski list br. 45 (.pdf)

Gradski list br. 44
25. kolovoza 2017.

Gradski list br. 44

Gradski list br. 44

Gradski list br. 43
25. svibnja 2017.

Gradski list br. 43

Gradski list br. 43

Gradski list br. 42
20. travnja 2017.

Gradski list br. 42

Gradski list br. 42

Gradski list br. 41
13. ožujka 2017.

Gradski list br. 41

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list broj 41

Gradski list br. 40
23. prosinca 2016.

Gradski list br. 40

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list broj 40 2016

Gradski list br. 39
25. studenoga 2016.

Gradski list br. 39

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Lepoglavski gradski list broj 39

Gradski list br. 38
19. listopada 2016.

Gradski list br. 38

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE LGL_br 38_final

Gradski list br. 37
1. kolovoza 2016.

Gradski list br. 37

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE LGL_br 37_5

Gradski list br. 36
28. lipnja 2016.

Gradski list br. 36

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE LGL_br 36_web

Gradski list br. 35
14. ožujka 2016.

Gradski list br. 35

Lepoglavski gradski list br 35 (.pdf)

Gradski list br. 34
1. prosinca 2015.

Gradski list br. 34

Gradski list br. 34 (.pdf)

Gradski list br. 32
1. rujna 2015.

Gradski list br. 32

Gradski list br. 32 (.pdf)

Gradski list br. 31
1. srpnja 2015.

Gradski list br. 31

Gradski list br. 31 (.pdf)

Gradski list br. 30
1. svibnja 2015.

Gradski list br. 30

Gradski list br. 30 (.pdf)

Gradski list br. 29
1. ožujka 2015.

Gradski list br. 29

Gradski list br. 29 (.pdf)

Gradski list br. 28
1. prosinca 2014.

Gradski list br. 28

Gradski list br. 28 (.pdf)

Gradski list br. 27
1. studenoga 2014.

Gradski list br. 27

Gradski list br. 27 (.pdf)

Gradski list br. 26
1. rujna 2014.

Gradski list br. 26

Gradski list br. 26 (.pdf)

Gradski list br. 25
18. srpnja 2014.

Gradski list br. 25

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 25

Gradski list br. 24
21. svibnja 2014.

Gradski list br. 24

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 24

Gradski list br. 23
21. ožujka 2014.

Gradski list br. 23

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 23

Gradski list br. 22
1. prosinca 2013.

Gradski list br. 22

Gradski list br. 22 (.pdf)

Gradski list br. 21
21. listopada 2013.

Gradski list br. 21

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 21

Gradski list br. 20
22. kolovoza 2013.

Gradski list br. 20

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 20

Gradski list br. 19
1. srpnja 2013.

Gradski list br. 19

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 19

Gradski list br. 18
25. travnja 2013.

Gradski list br. 18

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 18

Gradski list br. 17
1. ožujka 2013.

Gradski list br. 17

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 17

Gradski list br. 16
1. prosinca 2012.

Gradski list br. 16

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 16

Gradski list br. 15
1. listopada 2012.

Gradski list br. 15

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 15

Gradski list br. 14
1. lipnja 2012.

Gradski list br. 14

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 14

Gradski list br. 13
1. travnja 2012.

Gradski list br. 13

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 13

Gradski list br. 12
1. prosinca 2011.

Gradski list br. 12

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 12

Gradski list br. 11
1. listopada 2011.

Gradski list br. 11

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 11

Gradski list br. 10
1. lipnja 2011.

Gradski list br. 10

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 10

Gradski list br. 9
4. travnja 2011.

Gradski list br. 9

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 9

Gradski list br. 8
1. prosinca 2010.

Gradski list br. 8

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Novine_LGL_br 8

Gradski list br. 7
1. rujna 2010.

Gradski list br. 7

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE LGL_07_web

Gradski list br. 6
1. lipnja 2010.

Gradski list br. 6

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 6

Gradski list br. 5
1. ožujka 2010.

Gradski list br. 5

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 5

Gradski list br. 4
1. prosinca 2009.

Gradski list br. 4

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 4

Gradski list br. 3
1. rujna 2009.

Gradski list br. 3

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 3

Gradski list br. 2
1. svibnja 2009.

Gradski list br. 2

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 2

Gradski list br. 1
1. prosinca 2008.

Gradski list br. 1

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE Gradski list br. 1